widecomlogo

Menu:

 

Mer info:

 

Direktlänk:

- ROC-Access

 

ROC (Remote Object Controller)

Larmsändare som med en flexibel konfigurering och scriptprogrammering klarar de allra flesta utmaningar som går att hitta på för en larmsändare.

Kan kommunicera både via telefonlinje, GSM/GPRS och TCP/IP - samtidigt!

Hanterar de flesta standardprotokoll som används för att skicka larmhändelser både till enstaka personer eller direkt till en larmcentral (SMS, e-post, talade meddelanden, MiniCall, SIA, ContactID, Robofon, LA100, SOSAccess, m.fl)

Finns i tre nivåer;

- Basic  :   bantad variant med begränsad konfigurering (ej script)
- Extended   : fullständig konfigurering, förutom schemafunktion (går även att köra förkompilerade färdiga script)
- Max (fullversion)   : all konfiguration och total flexibilitet avseende konfiguration, schemalagda aktiviteter, möljighet att göra helt egna skräddarsydda scriptfunktioner, m.m.

Produktnam:
ROC OEM
 
roc oem

 

Produktspecifikt
Datablad  
datablad
Manual Installation
datablad
Manual Konfiguration
datablad
   
   
   
   

 

Tekniska data
Antal ingångar 8 st analoga 10 bit
Antal utgångar 3 st 1 relä, 2 OC (max 200 mA)
Larm via PSTN ja Direkt på grundkortet
Robofon, P100, La100, nummerslagning, telefon med tal, ContactID, SIA, Minicall (num), SMS (server), email (server), [IPROC]IP-larm (server), SOSAccessv4 (server)
Larm via GSM/GPRS ja komplettera med extra modul
nummerslagning, P100, La100, SMS
Larm via IP ja Ethernet direkt på grundkortet
email, SMS, SOSAccessv4, [ROCIP]IP-larm
email och SMS kräver ett sändkonto